مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
با ما تماس بگیرید 66895350-021 و 09365761611 یا در چت سایت پیام بگذارید.

موی عروسک گیسو

موی عروسک گیسو

کالیته رنگ در تمام موهای گیسو یکسان است.

به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کدرنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند.

ادامه مطلبShow less
فیلتر توسط
36,900 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 60 (صورتی لایت) کد 88 کد 90 (نارنجی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
46,200 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 80 (سفید) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
ارتفاع بین 20 الی 25 سانتیمتر به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما...
37,700 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 10 کد 12 کد 15 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 99 کد 80/65 (صورتی ترکیبی سفید)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
50,800 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 9 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 50 (طوسی روشن) کد 80 (سفید) کد 65 (صورتی) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
ارتفاع بین 25 الی 30 سانتیمتر به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما...
25,000 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 12 کد 15 کد 26
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
جدید
29,000 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 12 کد 18 کد 26 کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
یک بسته مو حدود 4 متر است. به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت...
25,500 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 65 (صورتی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 90 (نارنجی) کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
46,200 تومان
کد رنگ : کد 6 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 60 (صورتی لایت) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
32,000 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 5 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 60 (صورتی لایت) کد 65 (صورتی) کد 70 (ارغوانی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 90 (نارنجی) کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
28,500 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 5 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 65 (صورتی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 90 (نارنجی) کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
ارتفاع بعضی رنگ ها بین 7 تا ده سانتیمتر است. اغلب موهای سری جدید 7-8 سانتی هستند به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع...
40,500 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 12 کد 15 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 60 (صورتی لایت) کد 65 (صورتی) کد 70 (ارغوانی) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
36,900 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 90 (نارنجی) کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
32,000 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 70 (ارغوانی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 99 کد 80/65 (صورتی ترکیبی سفید) کد 80/70 (ارغوانی ترکیبی سفید)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
30,500 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 5 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 75 (آبی روشن) کد 70 (ارغوانی) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
30,500 تومان
کد رنگ : کد 1 کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 70 (ارغوانی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 90 (نارنجی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند.هر بسته مو حدود...
38,400 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 88 کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
46,200 تومان
کد رنگ : کد 2 کد 6 کد 12 کد 18 کد 26 کد 50 (طوسی روشن) کد 60 (صورتی لایت) کد 70 (ارغوانی) کد 85 (بنفش یاسی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
36,000 تومان
(1)
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
43,500 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 6 کد 9 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
36,900 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 6 کد 9 کد 12 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 70 (ارغوانی) کد 88 کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
25,000 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 5 کد 6 کد 10 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 88 کد 90 (نارنجی) کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
46,200 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 9 کد 10 کد 15 کد 18 کد 26 کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
32,300 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 12 کد 15 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 65 (صورتی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
36,900 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 60 (صورتی لایت) کد 70 (ارغوانی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 99
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
36,900 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 6 کد 12 کد 18 کد 26 کد 50 (طوسی روشن) کد 75 (آبی روشن) کد 65 (صورتی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
32,000 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 4 کد 6 کد 9 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 40 (قرمز آتشین) کد 75 (آبی روشن) کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 65 (صورتی) کد 70 (ارغوانی) کد 85 (بنفش یاسی) کد 88 کد 90 (نارنجی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
19,000 تومان
کد رنگ : کد 70 (ارغوانی) کد 88 کد 90 (نارنجی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
55,900 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 10 کد 12 کد 26 کد 88
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
50,800 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 26 کد 80 (سفید) کد 60 (صورتی لایت) کد 90 (نارنجی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. یک بسته مو...
17,500 تومان
کد رنگ : کد 3 کد 6 کد 9 کد 12 کد 15 کد 18 کد 26 کد 88 آمبره کد 102 (حنایی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
46,000 تومان
کد رنگ : کد 40 (قرمز آتشین) کد 50 (طوسی روشن) کد 61 (آبی کاربنی) کد 75 (آبی روشن) کد 60 (صورتی لایت) کد 70 (ارغوانی) کد 90 (نارنجی)
نحوه اندازه گیری : بسته
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
ناموجود
اتمام موجودی
46,200 تومان
به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت داده می شوند. هر بسته مو...
جدید
ناموجود
اتمام موجودی
52,000 تومان
هر بسته مو حدود 2.5 متر است. به دلیل محدودیت موی گیسو و لزوم توزیع عادلانه، ثبت سفارش از یک مدل و کد رنگ خاص به تعداد بالا مجاز نیست. لذا فاکتورهایی که فاقد تنوع لازم در مدل مو و کد رنگ باشند پس از بررسی احتراما برگشت...

تنظیمات

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم